Main Content

ALGEMENE VOORWAARDEN AERIAL ARTISTIC DANCE

TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Aerial Artistic Dance
 2. Met de inschrijving en/of betaling voor een les, rittenkaart of een workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Aerial Artistic Dance
 3. Aerial Artistic Dance behoud zich het recht deze Algemene Voorwaarden ten alle tijden te wijzigen.
  De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website.
  Aerial Artistic Dance zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

ALGEMEEN

 1. Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Aerial Artistic Dance weigeren diensten te leveren aan de klant.

PERSOONSGEGEVENS

 1. Inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.
 2. Aerial Artistic Dance verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.
 3. Aerial Artistic Dance gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom Aerial Artistic Dance.
  Indien niet gewenst kan de klant zich hiervoor afmelden via email.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan lessen/diensten bij Aerial Artistic Dance zijn geheel op eigen risico van de klant.
  Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden.
  Aerial Artistic Dance is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les.
  Dit geldt tevens voor de kinderlessen, workshops en open trainingen.
  Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

  Het meebrengen van kinderen naar reguliere lessen en of workshops dient te allen tijde in overleg te gebeuren.
  Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Aerial Artistic Dance en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie
  door toedoen van een klant zullen te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.


 LESSEN EN LIDMAATSCHAP

 1. De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of workshop.
 2. De klant kan zich telefonisch, email, of messenger inschrijven.
 3. De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Aerial Artistic Dance het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.
 4. Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen 24 uur voor aanvang van de les annuleerd, wordt dit gezien als “late cancel” is restitutie van het lesgeld niet mogelijk en wordt de ‘’late cancel’’ als deelname gezien.
 5. Voor zowel de losse lessen, rittenkaarten en workshops geldt dat deze persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar.
 6. De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het lidmaatschapsgeld wordt door de deelnemer via overboeking of contant betaald.
 7. Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 10 lessen en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar en/of inwisselbaar tegen contanten.
 8. Aerial Artistic Dance zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. Aerial Artistic Dance zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald in overleg. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les. Dit vindt plaats d.m.v. een overboeking, contant of tikkie.
 2. Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Aerial Artistic Dance het recht om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.
 3. Aerial Artistic Dance behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Lopende lidmaatschappen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.
 4. Bij annuleren van een workshop 14 dagen voor de workshop dag worden de reserveringen kosten in rekening gebracht, Bij annuleren binnen 7 dagen wordt 50% procent van de workshop kosten in rekening gebracht.

VERZUIM EN VAKANTIES

 1. Aerial Artistic Dance behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op website en/of via e-mail.
 2. Bij langdurige ziekte c.q. blessure of zwangerschap kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Aerial Artistic Dance het lidmaatschap of de rittenkaart tijdelijk deactiveren.